Ugrás a tartalomra

Kutatószolgálat

Kedves Látogatóink!

A COVID-19 koronavírus járvány terjedésének megakadályozása miatt a magyar kormány az ország egész területére kiterjedő rendkívüli jogrendet és kijárási korlátozásokat hirdetett, illetve elrendelte a múzeumok bezárását is.

Figyelembe véve a kormány határozatát, olvasó- és kutatószolgálatunk november 10-től határozatlan ideig zárvatart.

Megértésüket köszönjük.

 

 

 

 

 

 

Címünk: 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15. (A gazdasági bejáraton keresztül fogadjuk a kutatókat is.)

 

Amennyiben lehetséges, kérjük e-mailben jelezzék előre látogatásuk időpontját: olvasokutato@kozlekedesimuzeum.hu

 

Tájékoztatjuk kedves kutatóinkat, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum is csatlakozott a NAVA pontok sorához, így a https://nava.hu/ oldalon található tartalmak korlátozás nélkül megtekinthetők a múzeum olvasó- és kutatótermében. 

Könyvtárunkban a kutatók immár hozzáférnek a UITP (Union Internationale des Transports Publics) online adatbázisához!

 

Könyvtárunkról:

A tudományos szakkönyvtár szerepe a múzeum életében meglehetősen sokoldalú. A múzeum gyűjteményeinek részeként gyűjti a szakma irodalmának történeti értékeit, speciális kiadványait és ritkaságait a megőrzés, a szakszerű feldolgozás és közreadás igényével. Mint szakkönyvtár, a szakirodalom vonatkozásában alapja és eszköze az intézményben folyó tudományos kutatómunkának. Mindemellett közművelődési feladatokat is ellát a szakirodalmi ismeretterjesztés és olvasószolgálat területén, valamint műhelye a múzeumban folyó korszerű tudományos kutatómunkának. Az olvasói igények kielégítése, az olvasószolgálat minden könyvtári tevékenység mozgatója. Olvasóink a múzeum munkatársai, a külső érdeklődők közül közlekedéstörténeti kutatók, szakdolgozatukat író egyetemisták, a régi autók, motorkerékpárok, mozdonyok szerelmesei, modellezők.

A könyvtár fő érdekeltsége a közlekedéstörténeti szakirodalom, de gyűjtjük a magyar technika-történet szakirodalmát is. A nem történeti aspektusú közlekedési szakirodalomból a forrásértékű, magyar nyelvű és magyar vonatkozású kiadványokat visszamenőleg is gyűjtjük, lehetőleg teljesen, az idegen nyelvűekből pedig reprezentatív jelleggel válogatunk jelentősebb, tudományos értékű, összefoglaló műveket. Visszamenőleg gyűjtjük a magyar múzeumi kiadványokat, a külföldiek közül pedig a közlekedési múzeumok és az olyan jelentős, általános múzeumok kiadványait, ahol technika-, illetve közlekedéstörténeti gyűjtemény is van. Folyóiratokból a magyar közlekedési és általános műszaki lapokat teljességgel, a többi lapot a muzeológusok igényei szerint válogatva rendeltük meg. Tudományos szakkönyvtárról lévén szó, az idegen nyelvű anyag túlsúlya természetes. A német nyelv döntő aránya figyelhető meg, ám a folyóiratok esetében az arány némileg módosult, mert különösen századunk elejétől rohamos fejlődésnek indult két közlekedési ágazat, a géperejű, közúti közlekedés és légi közlekedés nagyszámú angol, majd francia és orosz nyelvű szakfolyóirat megjelenését eredményezte.

Az elmúlt években a legtöbb budapesti nagykönyvtárral kiépítettünk kölcsönös kapcsolatokat. Több külföldi közlekedési és műszaki múzeum könyvtárával tartunk fenn kapcsolatot, részt veszünk a könyvtárközi kölcsönző forgalomban is.

Barkóczi Jolán–Tisza István: A Közlekedési Múzeum tudományos szakkönyvtára. In: A Közlekedési Múzeum évkönyve 10. - 1896-1996. szerk. Hüttl Pál, pp. 223-235.

 

Archívumunkról:

A múzeum archívumának anyaga rendkívül gazdag, változatos és sokrétű, valóságos kincsesbánya egy technika-történeti kutató számára. Az archívumi gyűjtemények a nagyközönség elől sincsenek elzárva, gyűjteményünk bárki számára hozzáférhető. Múzeumunk – számos híres külföldi műszaki múzeummal ellentétben – nem egyoldalúan a technika fejlődését igyekezett bemutatni, hanem a hazai közlekedés művelődéstörténeti szerepét: az átformálódó tájat és benne a környezetét építő, a technikát a maga javára fordító embert. A közlekedési eszközök tökéletesedése mellett érzékeltetni akarták az utazás hasznát, értelmét, gyönyörűségét is – ez a törekvés máig jellemzi intézményünket.

Képtárunk folyamatosan bővül, a múzeum kezdettől fogva gyűjtötte a fényképeket. Állandó fotós nem dolgozott a múzeumban, a felvételekkel és a képek elkészítésével neves fényképészeket bíztak meg. A képtár kiegészítője, sok tekintetben folytatója az igen értékes negatívtár; a kettő együtt tartalmazza a múzeum teljes képgyűjteményét (de számos akvarell és olajfestmény is gyarapítja gyűjteményünket).

Az archívum egyik jellegzetes és fontos gyűjteményi csoportja a közel négyezer darabból álló térképtár, mely a képtárhoz hasonlóan egyidős magával a múzeummal. Szintén kiemelkedő helyet foglal el az okmánytár. Mint megnevezéséből is kitűnik, azok az iratok kapnak helyet e gyűjteménycsoportban, amelyek okmányszerű hitelességgel tanúskodnak egy-egy közlekedéstörténeti eseményről, valamely közlekedési ágazat fejlődésének szakaszairól, illetve egy személy életpályájának állomásairól, vagy éppen egy közlekedési eszköz pályafutásának történetéről. A plakátgyűjtemény, illetve a képes levelezőlap gyűjtemény az archívum képtárának jellegzetes különgyűjteményei, de találunk prospektus-gyűjteményt, aprónyomtatványtárat, kézirattárat, hangszalag- és hanglemez-gyűjteményt, műszaki rajztárat, alkatrészkatalógus-gyűjteményt, valamint műszaki rajzalbumgyűjteményt is.

Dr. Eperjesi László: Az archívum. In: A Közlekedési Múzeum évkönyve 10. - 1896-1996. szerk. Hüttl Pál, pp. 203-223.

A kutatószolgálaton elérhető szakirodalmi adatbázisok

Az alábbi adatbázisok állnak rendelkezésre a kutatószolgálat illetve a múzeum számítógépein:

UITP My Library database (International Association of Public Transport)

Tudnivaló: A használathoz bejelentkezési adatok szükségesek, ehhez kérjék a könyvtáros kollégák vagy a kutatószolgálat segítségét

A szakterületen több mint 100 éves tapasztalattal rendelkező UITP mindig vezető szerepet töltött be a közlekedéstudomány folyamatos fejlődésének irányítása terén. Így a szervezet rendkívüli mennyiségű tudásanyaggal és forrással rendelkezik a közösségi közlekedés témakörében.

A digitális könyvtár több mint 22 000 publikációval és 40 000 teljes szövegű dokumentummal rendelkezik, beleértve a legfrissebb tanulmányokat, jelentéseket és adattárakat.

EBSCO Academic Search Complete

Tudnivaló: A kezdőoldalon az „Academic Search Complete” adatbázist kell kiválasztani a keresőfelülethez való továbblépéshez

Az Academic Search Complete a világ legértékesebb és legátfogóbb, tudományos igényű, multidiszciplináris teljes szövegű adatbázisa, amely több mint 9 000 teljes szövegű periodikát tartalmaz, közte több mint 7 700 lektorált folyóirattal. A teljes szövegeken kívül több mint 13 000 folyóirat és összesen több mint 13 200 publikáció (köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások stb.) indexelését és absztraktját foglalja magában.

Ez a tudományos igényű gyűjtemény páratlan teljes szövegű információanyagot tartalmaz számos tudományterületen, többek között az állatélettan, antropológia, régiókutatás, csillagászat, biológia, kémia, általános mérnöki tudományok, elektrotechnika, etnikai és multikulturális tanulmányok, élelmiszertudomány és -technológia, természettudományok, földrajz, geológia, jog, anyagtudományok, matematika, gépészet, zene, gyógyszerészet, fizika, pszichológia, vallás és teológia, állatorvos-tudomány, nőtudományok, zoológia, és még sok más területen.

Az Academic Search Complete a gyűjtemény gazdagságának köszönhetően egyedülálló kritikai információkat kínál számos forrásból. Az adatbázis egészen 1887-ig visszamenőleg tartalmaz PDF-dokumentumokat; a teljes szövegű anyagok többsége natív (kereshető) PDF formátumban van. A kereshető hivatkozott referenciák több mint 1 400 folyóiratot érintenek. Az EBSCOhost keresőrendszeren keresztül elérhető Academic Search Complete adatbázist naponta frissítik.

JSTOR

A JSTOR a hasonló nevű non-profit szervezet által létrehozott és fenntartott archívum, amely fontos tudományos folyóiratokhoz kíván széleskörű hozzáférést biztosítani. A JSTOR számos tudományterületre kiterjed. Az archívum a folyóiratok utolsó évfolyamait nem tartalmazza, címenként eltérő módon 1-5 év a késleltetés.

Arcanum Digitális Tudománytár

Több száz magyar szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel az adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll, de bőségesen tartalmaz 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.

MeRSz online okoskönyvtár

Tudnivaló: A használathoz bejelentkezési adatok szükségesek, ehhez kérjék a könyvtáros kollégák vagy a kutatószolgálat segítségét

Az Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatása egy folyamatosan gyarapodó könyvtár állomány, mely 2019-től közel 400 magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet teljes szöveggel tartalmaz. A felületen a kiadványok kereshető, egyénileg jegyzetelhető, hivatkozható formában szerepelnek. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön applikáció letöltése nélkül.

Osiris Kiadó digitális könyvtára

Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyveink a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók számára készülnek.

L’Harmattan Digitális Adatbázis

A L’Harmattan Kiadó e-könyvei közt megtalálhatóak a teológia, a filozófia, a társadalomtörténet, a pszichológia, a történelem-, a néprajz- és az irodalomtudomány klasszikus alapművei, valamint a legújabb kutatások eredményeit közlő kötetek, jezsuita kiadványok, folyóiratok, egyéb igényes szakkönyvek és kiadványok.

Akadémiai Kiadó szótárai

A szolgáltatás az Akadémiai Kiadó Angol-magyar nagyszótárt, Magyar-angol nagyszótárt, Német-magyar nagyszótárt, Magyar-német nagyszótárt, Francia-magyar és Magyar-francia nagyszótárát, az Idegen szavak és kifejezések szótárát, a Környezetvédelmi lexikont, a Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótárt, az Angol-magyar pénzügyi és műszaki szótárakat, valamint az Európai Uniós terminológiai szótárakat tartalmazza központi tartalomként. 2010-től további szótárakkal bővült, ezek az alábbiak: Spanyol-magyar szótár, Magyar-spanyol szótár, Német-magyar műszaki nagyszótár, Olasz-magyar kéziszótár, Magyar-olasz kéziszótár, Magyar-holland kéziszótár, Magyar értelmező kéziszótár, Új magyar irodalmi lexikon, Magyar szinonima szótár, A magyar helyesírás szabályai.

 

Technikai okok miatt az adattári, archívumi és könyvtári szolgáltatásokért csak 5.000 forint feletti rendelés esetén lehetséges banki átutalással fizetni.

Letölthető dokumentumok

        

Online könyvtári katalógus