Ugrás a tartalomra

Kulturális menedzser a Projektmenedzsment Osztályon

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet Kulturális menedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónapos próbaidővel, 2019. április 1. – 2019. december 31.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) székhelye

A munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

A múzeumi projektmenedzsment feladatok ellátásának hatékony támogatása, a múzeum projektjeihez kapcsolódó kisebb feladatok, alprojektek menedzselése. Projektekhez, illetve alprojektekhez tartozó dokumentációk pontos vezetése, valamint projektanyagok, prezentációk, jelentések elkészítése, a projektek során felmerülő kockázatok figyelése, jelzése, megoldási stratégiák kidolgozása, a projektek ütemtervezése és nyomon követése.

Illetmény és juttatások:                                       

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • egyetemi/főiskolai végzettség (mérnök / közgazdász / bölcsész)
  • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)
  • felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • megbízható számítástechnikai ismeret,
  • kiegészítő szoftverismeret (pl. MS Access)
  • angol vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
  •  „B” kategóriára érvényes gépjárművezetői engedély
  • hasonló munkakörben szerzett 1-3 éves gyakorlat

Kompetenciák:

  • önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség, kreativitás,
  • problémamegoldó és együttműködő készség, jó kommunikációs képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 18.

A pályázatok benyújtásának módja:                      

elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna HR csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 25.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:                

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.kozlekedesimuzeum.hu honlap   2019. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 28.