Ugrás a tartalomra

Álláslehetőségek

Projekt pénzügyi támogató

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet a Beszerzési és Eszközgazdálkodási Osztályon

projekt pénzügyi támogató

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónapos próbaidő

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum székhelye (1072 Budapest, Rákóczi út 42.)

A munkakörbe tartozó feladatok:
kötelezettség-vállalások előkészítése, teljesítések nyomon követése, beszerzések lebonyolítása, projekt megvalósítás pénzügyi lebonyolítása, bejövő és kimenő számlák kezelése, ellenőrzése, nyilvántartása, a múzeum gazdasági működését érintő analitikák, nyilvántartások vezetése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- szakirányú felsőfokú végzettség
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány


Kompetenciák:
önálló, megbízható és felelősség teljes munkavégzésre való képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- minimum 3 év költségvetési szervezetnél szerzett szakmai gyakorlat
KIRA, MÁK, E-adat programok/felületek ismerete, FORRÁS SQL ismerete, projekt megvalósításban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna humánpolitikai csoportvezető részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, utána döntés. A foglalkoztatás módja lehet: határozott idejű vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozlekedesimuzeum.hu – 2018. április 21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 21.