Ugrás a tartalomra

Könyvtáros, Informatikus-könyvtáros

Könyvtáros, Informatikus-könyvtáros

Pályázati felhívás

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum pályázatot hirdet Könyvtáros, Informatikus-könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) Műszaki Tanulmánytára 1117 Budapest, Kaposvár u. 13-15.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, javaslattétel a könyvtári állomány restaurálására, a könyvtári állomány digitalizálásának előkészítése

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet, valamint az MMKM Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, vagy egyetemi szintű könyvtárosi/informatikus könyvtárosi végzettség, vagy egyéb felsőfokú végzettség és könyvtárosi szakirányú képesítés
  • erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-        szakkönyvtári szakmai gyakorlat

-        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (angol és/vagy német), ennek igazolása államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal történhet,

-        könyvtári állományok digitalizálása terén szerzett tapasztalat

-        integrált könyvtári rendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja: A döntést követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Szentesi Zsuzsanna részére a karrier@kozlekedesimuzeum.hu e-mail címen

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozlekedesimuzeum.hu honlap 2019. január 21.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 21.